Pliki cooki i polityka prywatności

Polityka prywatności ZAP Sznajder Batterien S.A.

Szanujemy prawo Klientów/Uczestników/Użytkowników do prywatności. W związku z tym udostępniamy Państwu dokument, który wyjaśnia najważniejsze zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Informacje o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów/Uczestników/Użytkowników jest ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie, ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów.

2. Zbierane przez Administratora dane osobowe Klientów/Uczestników/Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu -marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego. W każdym przypadku dane przekazywane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”).

3. Dane przetwarzamy w następujących celach:
a. przygotowania i przedstawienia oferty produktowej i/lub uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez ZAP Sznajder Batterien S.A.;
b. umożliwienia korzystania z naszych usług oraz ich świadczenia na rzecz Klientów/Uczestników/Użytkowników, w szczególności zapewnienia możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez ZAP Sznajder Batterien S.A., lub innych organizowanych z naszym udziałem;
c. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, poprzez przesyłanie ofert / zaproszeń do udziału w wydarzeniach w ramach działalności ZAP Sznajder Batterien S.A. na udostępniony przez Klientów/Uczestników/ Użytkowników w tym celu adres poczty e-mail, kontaktowania się z Klientami/ Uczestnikami /Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowym, prowadzenia analiz statystycznych, obsługi złożonych przez Klientów/ Uczestników/Użytkowników zapytań i reklamacji, przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Dane obejmują w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe organizacji, pełnioną funkcję - stanowisko, dział, telefon kontaktowy.
 
5. Dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie bezpośrednich działań handlowych, marketingowych oraz z danych związanych z realizacją umów w całym okresie funkcjonowania Spółki ZAP Sznajder Batterien S.A.

6. Dane nie są udostępniane w celach marketingowych podmiotom trzecim.

7. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Dane są przechowywane przez okres 10 lat lub dłużej jeśli firma jest stale związana relacjami handlowymi.

9. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Administrator informuje także, iż w firmie nie ma zastosowania proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

13. ZAP Sznajder Batterien S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Klient/Uczestnik/Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych
z danymi z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych - Agnieszki Andres: a-andres@zap.pl.