Porady dla użytkowników

Konserwacja w okresie wiosenno-letnim

W przypadku akumulatorów bezobsługowych, jedyny parametr jaki należy sprawdzać to poziom naładowania. Jeżeli wynik pomiaru będzie niższy niż 12,5V, to akumulator należy doładować.

W przypadku akumulatorów z możliwością obsługi w okresie wiosenno-letnim akumulator rozruchowy należy kontrolować co trzy miesiące poprzez sprawdzenie gęstości i poziomu elektrolitu (gęstość powinna wynosić 1,28g/cm3 +/- 1g/cm3). Poziom elektrolitu można sprawdzić poprzez wykręcenie korków (wystarczy, żeby elektrolit pokrywał płyty akumulatorowe około 1,5cm ponad płyty). Ubytek należy uzupełnić wodą destylowaną.
 

Konserwacja w okresie jesienno-zimowym

W okresie jesienno-zimowym (przy dużym mrozie) częstotliwość kontrolowania akumulatora samochodowego powinna być większa (raz w miesiącu). Poza czynnościami wymienionymi w powyżej, należy wyczyścić bieguny akumulatora gorącą wodą, a po wysuszeniu nasmarować je wazeliną techniczną. Kolejną ważną czynnością jest doładowanie akumulatora, który w okresie mrozów traci swoje parametry. W przypadku akumulatorów 12V prostownikiem o takim napięciu i prądzie ładowania stanowiącym 1/10 pojemności akumulatora np. akumulator 12V 45Ah należy doładować prądem 4,5 Ampera przez ok. 8 godzin.
 

Niedoładowanie akumulatora

Jeżeli następuje częste niedoładowanie akumulatora samochodowego, przyczyną może być zbyt niskie napięcie ładowania alternatora (uszkodzony regulator alternatora lub sam alternator). Prawidłowe napięcie wychodzące z alternatora na końcówkach akumulatora powinno wynosić (przy włączonym silniku) od 13,9 do 14,4 Volta.