Ochrona środowiska

Ogromny nacisk stawiamy na ochronę środowiska - na przełomie 2001 i 2002 roku w naszej firmie ruszyła zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Nasze wysiłki zostały docenione m.in. przez Ministra Środowiska oraz Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, którzy w listopadzie 2001 roku uhonorowali naszą firmę nagrodą "Panteon Polskiej Ekologii". Nasze dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska:

  • Produkcja przyjazna środowisku - certyfikat ISO 14001
  • Produkty nadające się do recyklingu
  • Nagroda PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII - listopad 2001
  • Współudział przedstawicieli firmy w tworzeniu prawa ekologicznego w Polsce

Główny serwis POIS: www.pois.gov.pl


Budowa instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji ołowiu oraz jego stopów

 

******************************************************************************

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska - Art. 261a - podajemy następujące dane: informacja