O firmie

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. produkuje akumulatory rozruchowe od 1925 roku.
Bogate doświadczenie łączy się z najwyższą jakością i najnowocześniejszą technologią produkcji. Akumulatory marki ZAP charakteryzują się specjalnymi zaletami wykonania dla szerokiego wachlarza zastosowań i nowoczesnym wyglądem. Znane są w kraju i za granicą
ze względu na swą bezkonkurencyjną jakość.
Wszelkie nowe rozwiązania stosowane są tylko po dokładnym i praktycznym sprawdzeniu,
że są rzeczywistym ulepszeniem produkcji. Od początku 2002 roku firma zalicza się do grupy światowych producentów akumulatorów rozruchowych produkujących kratkę ołowiową metodą cięto-ciągnioną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii (expanded metal). Wysokie kwalifikacje personelu pomogły uzyskać firmie certyfikaty:
ISO 9001, IS0 14001, AQAP, PRS.

Połączenie powyższych elementów czyni akumulatory produkowane w Piastowie niezawodnymi i spełniającymi oczekiwania najwybredniejszych Klientów. ZAP jest nie tylko przodującą marką krajową, ale reprezentuje również rezultat polskiej myśli technicznej i polskiego kapitału. Wszystkie akumulatory nadają się do recyklingu zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami ochrony środowiska.

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

ul. Warszawska 47,
05-820 Piastów

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000091584
NIP 534-000-08-81
REGON 012578735
Kapitał zakładowy 2 033 586 zł w całości wpłacony